Sinds de Incoterms® 2020 zijn gepubliceerd door ICC zijn er verschillende websites die beweren dat ze informatie hebben over de herziening van de ICC ‘international commercial trade terms’ of trainingen hierover aanbieden.
Laat u niet misleiden: ICC the world business organization, is de initiatiefnemer en enige officiële uitgever van de Incoterms® regels. Verkeerd gebruik van de regels kan kostbare misverstanden tot gevolg hebben. Het is dus van belang voor bedrijven om er voor te zorgen dat ze voor wat betreft de Incoterms® regels bronnen raadplegen die direct van ICC afkomstig zijn.

Hoe kunt u onjuiste Incoterms® regels informatie herkennen?

Hieronder treft u drie tips om te helpen voorkomen dat u misleid wordt:

Wordt ICC genoemd?

Een van de makkelijkste manieren om een misleidende Incoterms® 2020 website te herkennen is te controleren of ICC genoemd wordt of niet. ICC is de officiële eigenaar, producent en uitgever van de regels en “Incoterms” is een ICC handelsmerk. Verwijzingen naar de Incoterms® regels moeten het geregistreerde handelsmerk symbool bevatten en aangeven dat “Incoterms” een ICC handelsmerk is. Als u een website over de Incoterms® regels bezoekt die dit nalaat, kan het een misleidende website zijn.

Woorden doen ertoe!

Let u ook op de schrijfstijl van de website. In veel gevallen zal de website de Incoterms® 2020 regels niet correct beschrijven. Het incorrect hanteren van deze regels, zoals “Incoterm regels” of “een Incoterm regel” komen nog te vaak voor en weerspiegelen niet de officiële naam van ICC.

Let op waar u een training gaat volgen.

De ICC “international commercial terms”, wereldwijd bekend als de ICC Incoterms® regels, zijn al sinds 1936 een internationaal algemeen geaccepteerde set van definities en leveringsvoorwaarden voor gebruik in internationale en nationale koop- en verkoopovereenkomsten voor goederen met een wereldwijd bereik.

De Incoterms® 2020 regels zijn door ICC gepubliceerd dus let op als u relevante trainingen aangeboden krijgt door anderen. Dit zou bij bedrijven een alarm bel moeten doen rinkelen en moeten worden vermeden. Wees bedacht op misleidende aanbiedingen voor ‘trainingen’ door andere partijen dan ICC, ICC Nederland en/of de ICC Academy. Door u aan te melden voor niet door ICC ondersteunde trainingen riskeert u te betalen voor onjuiste informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@icc.nl.