Sinds de Incoterms® 2020 regels in gebruik zijn gegaan is het een feit dat deze regels toegankelijker zijn en makkelijker in het gebruik dan de eerdere versies van de regels. De 2020 regels bevatten meer gedetailleerde toelichtingen met illustraties, die de verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms® regel weergeven. De inleiding bij de Incoterms® 2020 geeft ook een meer gedetailleerde uitleg over hoe de meeste geschikte Incoterms® regel voor een specifieke transactie te kiezen en de relatie van een Incoterms® regel met andere overeenkomsten. De voornaamste wijzigingen betreffen:

• De Incoterms® 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms® regel.
• De Incoterms® 2020 voorziet in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels.
• De Incoterms® 2020 heeft de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van de goederen te regelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
• De drie-letter afkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU.
• De Incoterms® 2020 hebben veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.