ICC lanceert Incoterms® 2020! 

De ICC Incoterms® 2020 zijn er! De nieuwste versie reflecteert de nieuwste internationale standaarden rond internationale handel en wordt daarmee het moderne alternatief voor de ICC Incoterms® 2010 regels. In de afgelopen 10 jaar, zijn dat cruciale handvatten geweest voor importeurs, exporteurs, juristen, vervoerders en verzekeraars over de hele wereld.  ICC herziet de regels periodiek. Naast de ervaringen van gebruikers zijn wijzigingen in beleid, milieurichtlijnen en nieuwe technologie meegenomen in de aanpassingen. De nieuwe ICC Incoterms® 2020 biedt kopers en verkopers een up to date raamwerk. Ook zijn ze eenvoudiger in het gebruik.

Wanneer worden ze van kracht?

De ICC Incoterms® 2020 regels treden per 1 januari 2020 in werking.

De nieuwste versie, ICC Incoterms® 2020 regels, reflecteert de nieuwste internationale standaarden rond internationale handel en is daarmee het moderne alternatief voor de ICC Incoterms® 2010 regels. Alhoewel de Incoterms® 2010 regels van kracht blijven is het belangrijk dat u de nieuwste versie gaat hanteren. Immers, alle andere bedrijven zijn overgestapt, of zullen binnenkort de overstap maken, op Incoterms® 2020 regels. Als u de oude versie blijft gebruiken dan kan er verwarring komen en dat is nu precies was ICC wil voorkomen: ICC streeft naar duidelijkheid, uniforme regels en “no-nonsense” zakendoen. Het Nederlandse internationale bedrijfsleven is klaar voor 2020 en de Incoterms® 2020 regels zijn een belangrijk onderdeel daarvan.

Onjuiste berichtgeving

In het licht van de lancering en inwerkingtreding van de ICC Incoterms® 2020, is er speculatie omtrent de publicatiedatum en inhoud ervan. ICC Nederland hecht er aan u te waarschuwen voor deze onjuiste berichten, onofficiële versies en trainingen. Wees bedacht op misleidende aanbiedingen voor ‘vroege trainingen’ door andere partijen dan ICC, ICC Nederland en/of de ICC Academy.

Alle officiële en enige juiste informatie over de precieze datum van de lancering en de inhoud van de ICC Incoterms® 2020 regels en de ICC introductieseminars in Nederland komt in de loop van 2019 beschikbaar via deze website.

Belangrijkste Wijzigingen in de Incoterms® 2020

De Incoterms® 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik, ze bevatten meer gedetailleerde toelichtingen met illustraties, die de verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms® regel weergeven. De inleiding bij de Incoterms® 2020 geeft ook een meer gedetailleerde uitleg over hoe de meeste geschikte Incoterms® regel voor een specifieke transactie te kiezen en de relatie van een Incoterms® regel met andere overeenkomsten. De voornaamste wijzigingen betreffen:

 • De Incoterms® 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms® regel.
 • De Incoterms® 2020 voorziet in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels.
 • De Incoterms® 2020 heeft de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van de goederen te regelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
 • De drie-letter afkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU.
 • De Incoterms® 2020 hebben veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.

Seminars

Om er voor te zorgen dat u tijdig op de hoogte bent en goed geïnformeerd bent over de Incoterms® 2020 regels, biedt ICC een Incoterms® 2020 seminar aan op verschillende dagen en in meerdere steden in Nederland in 2020. In de trainingen en seminars komen experts aan het woord en zij beklemtonen de juiste toepassing van de ICC Incoterms® 2020 regels in het dagelijks gebruik. De seminars zijn voor iedereen die zich met handel in goederen en leveringsvoorwaarden bezighoudt, zoals kopers, verkopers, importeurs, exporteurs, vervoerders, verzekeraars, advocaten en juristen.

Het volgende Incoterms® 2020 seminar is op donderdag 23 januari 2020, in Den Haag.

Klik hier voor het programma en om u aan te melden!

Voor wie zijn de seminars?

 • Kopers

 • Verkopers

 • Importeurs

 • Exporteurs

 • Vervoerders

 • Verzekeraars

 • Advocaten

 • Juristen

Sprekers:

De heer Piet Roos heeft circa 35 jaar praktijkervaring met de Incoterms® regels in uiteenlopende rollen en is een zeer ervaren en didactisch vaardige trainer (zowel in het Nederlands als in het Engels). Op basis van zijn ervaring schreef de heer Roos onder andere het boek ‘Incoterminologie’. Hij maakte de afgelopen jaren deel uit van de ICC Nederland Incoterms® 2020 werkgroep en trad op als spreker tijdens de lancering seminars van de nieuwe Incoterms® regels.

Mevrouw mr. Jikke Biermasz is advocaat en partner bij Ploum advocaten en notarissen in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het internationale handels-, douane-, transport- en verzekeringsrecht. Tijdens het seminar zal zij specifiek ingaan op het verband tussen de tussen verkoper en koper overeengekomen Incoterms regels en de (douane)formaliteiten die bij in- en uitvoer van toepassing zijn. Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen met betrekking tot de Incoterms® 2020 als niet alleen gekeken wordt naar de verhouding tussen de betrokken contractspartijen, maar ook rekening wordt gehouden met het perspectief van de douane?

De heer Ed Jongenelen is lid van de internationale ICC Banking Commission en heeft daarin tien jaar opgetreden als afgevaardigde van Nederland. Daarnaast is hij medeauteur van de ICC International Standard Banking Practice. De heer Jongenelen heeft 25 jaar ervaring in trade finance. Na diverse posities in de bancaire wereld werkt hij tegenwoordig als Director Trade Finance voor MUFG Bank (Europe) NV. De Incoterms 2020 zijn niet weg te denken uit het handels- en documentair betalingsverkeer en de heer Jongenelen zal u hier meer inzicht over geven.

Publicatie bestellen

De ICC Incoterms® 2020 zijn er! De door ICC gepubliceerde ICC Incoterms® 2020 zijn de enige juiste versies die op de markt komen. U kunt hier uw eigen exemplaar bestellen. Zorg er voor dat u als een van de eerste op de ICC Incoterms® 2020 in huis heeft!

BESTELLEN

En de Incoterms 2019, 2018, 2017, …?

U heeft niks gemist, geen zorgen! De ICC Incoterms® 2020 is de meest recente versie.

Wat gebeurt er met de ICC Incoterms® 2010 per 1 januari 2020?

De ICC Incoterms® 2010 blijven van kracht voor partijen die ze gebruiken. Maar als u de oude versie blijft gebruiken kan er verwarring komen. En dat is nu precies wat ICC wil voorkomen: ICC streeft naar duidelijkheid, uniforme regels en no-noncence zakendoen.

International Chamber of Commerce

ICC The world business organization, opgericht in 1919, is de grootste ondernemersorganisatie ter wereld met leden in meer dan 100 landen en kantoren in meer dan 80 landen. De Nederlandse afdeling, ICC Nederland, is een private vereniging waar internationaal opererende bedrijven lid van zijn.

ICC zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen, eerlijke concurrentie en een internationaal gelijk speelveld. Vaste gesprekspartners zijn intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties en haar satellietorganisaties, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Werelddouaneorganisatie, enzovoorts. Ook is ICC vaste gesprekspartner van de G8 en de G20.

Wereldwijd gebruiken ondernemers dagelijks ICC standaarden om eenvoudiger zaken te kunnen doen, waaronder de ICC Incoterms® 2010 regels, de ICC modelcontracten, anti-corruptierichtlijnen, regels voor documentair krediet (UCP600). Jaarlijks neemt het ICC Court of Arbitration 800 tot 1000 zaken in behandeling en is daarmee de grootste partij voor internationale commerciële geschillenbeslechting.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

ICC Nederland

Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Telefoon: +31 70 3836646
E-mail: info@icc.nl
Website: www.icc.nl