De ICC Incoterms ® 2020

De ICC “international commercial terms”, wereldwijd bekend als de ICC Incoterms® regels, zijn al sinds 1936 een internationaal algemeen geaccepteerde set van definities en leveringsvoorwaarden voor gebruik in internationale en nationale koop- en verkoopovereenkomsten voor goederen met een wereldwijd bereik.

De ICC Incoterms ® 2020 zijn nu een jaar in gebruik. De 2020 versie reflecteert de nieuwste internationale standaarden rond internationale handel en wordt daarmee het moderne alternatief voor de ICC Incoterms ® 2010 regels. In de afgelopen 10 jaar, zijn dat cruciale handvatten geweest voor importeurs, exporteurs, juristen, vervoerders en verzekeraars over de hele wereld.  ICC herziet de regels periodiek. Naast de ervaringen van gebruikers zijn wijzigingen in beleid, milieurichtlijnen en nieuwe technologie meegenomen in de aanpassingen. De ICC Incoterms ® 2020 biedt kopers en verkopers een up to date raamwerk. Ook zijn ze eenvoudiger in het gebruik.

ICC Incoterms® 2020 video, Dutch

Wanneer worden ze van kracht?

De ICC Incoterms ® 2020 regels zijn per 1 januari 2020 in werking getreden.

De nieuwste versie, ICC Incoterms ® 2020 regels, reflecteert de nieuwste internationale standaarden rond internationale handel en is daarmee het moderne alternatief voor de ICC Incoterms® 2010 regels. Alhoewel de leveringsvoorwaarden uit 2010 van kracht blijven is het belangrijk dat u de nieuwste versie gaat hanteren. Immers, alle andere bedrijven zijn overgestapt, of zullen binnenkort de overstap maken, op Incoterms® 2020 regels. Als u de oude versie blijft gebruiken dan kan er verwarring komen en dat is nu precies was ICC wil voorkomen: ICC streeft naar duidelijkheid, uniforme regels en “no-nonsense” zakendoen. Het Nederlandse internationale bedrijfsleven is klaar voor 2020 en de Incoterms ® 2020 regels zijn een belangrijk onderdeel daarvan.

Belangrijkste Wijzigingen in de Incoterms ®

De Incoterms® 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik, ze bevatten meer gedetailleerde toelichtingen met illustraties, die de verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms ® regel weergeven. De inleiding bij de Incoterms ® 2020 geeft ook een meer gedetailleerde uitleg over hoe de meeste geschikte Incoterms ® regel voor een specifieke transactie te kiezen en de relatie van een Incoterms ® regel met andere overeenkomsten.

Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen in de Incoterms ® 2020.

Seminars I Webinars Incoterms ® 2020

Om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent, op de hoogte blijft en tevens goed geïnformeerd bent over de Incoterms ® 2020 regels, biedt ICC Incoterms ® 2020 seminars/webinars aan op verschillende dagen in 2021. In de seminars en webinars komen experts aan het woord en zij beklemtonen de juiste toepassing van de ICC Incoterms ® 2020 regels in het dagelijks gebruik. De seminars en webinars zijn voor iedereen die zich met handel in goederen en leveringsvoorwaarden bezighoudt, zoals kopers, verkopers, importeurs, exporteurs, vervoerders, verzekeraars, advocaten en juristen.

Voor wie zijn de seminars en webinars?   

  • Kopers

  • Verkopers

  • Importeurs

  • Exporteurs

  • Vervoerders

  • Verzekeraars

  • Advocaten

  • Juristen

Sprekers

Hugo Verschoren is de eigenaar van goVer Trade Technologies in Antwerpen. Hij heeft 40 jaar ervaring in Trade Finance, o.a. bij ING. Sinds 2002 is hij deel van meerdere werkgroepen binnen ICC België en ICC Nederland en is hij een vaste trainer voor de ICC Nederland Incoterms®2020 In Company trainingen. Hugo treedt op als spreker, zowel in het Nederlands als in het Engels, tijdens ICC Nederland seminars en webinars over verschillende actuele onderwerpen.

Jikke Biermasz

Mr. Jikke Biermasz is advocaat en partner bij Ploum advocaten en notarissen in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het internationale handels-, douane-, transport- en verzekeringsrecht. Tijdens het seminar zal zij specifiek ingaan op het verband tussen de tussen verkoper en koper overeengekomen Incoterms regels en de (douane)formaliteiten die bij in- en uitvoer van toepassing zijn. Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen met betrekking tot de Incoterms® 2020 als niet alleen gekeken wordt naar de verhouding tussen de betrokken contractspartijen, maar ook rekening wordt gehouden met het perspectief van de douane?

In Company Training Incoterms ®

De Incoterms ® 2020 regels geven duidelijkheid en zekerheid aan uw bedrijf. In de praktijk blijken er toch vragen te zijn over de wijze waarop de Incoterms® regels samenhangen met het transport, douane, verzekering, betalingsregelingen en ook de interne procedures en afspraken binnen het bedrijf. Hoe maakt uw bedrijf optimaal gebruik van de nieuwste versie van de Incoterms ® regels? Wat is de juiste toepassing voor uw bedrijfsactiviteiten? Terechte vragen waar de In Company training antwoord op geeft.

Incoterms publicatie 2020 Nederlands

Publicatie bestellen

De ICC Incoterms® 2020 zijn er! De door ICC gepubliceerde ICC Incoterms® 2020 regels zijn de enige juiste versies die op de markt komen. U kunt hier uw eigen exemplaar van de ICC Incoterms® 2020 regels bestellen. Wilt u meer weten over het bedrukken van de ICC Incoterms® 2020 wallcharts met de naam en logo van uw bedrijf, in het Nederlands of Engels, neem dan contact op met ICC Nederland via info@icc.nl.

En de Incoterms 2019, 2018, 2017, …?

U heeft niks gemist, geen zorgen! De ICC Incoterms ® 2020 is de meest recente versie.

Wat gebeurt er met de ICC Incoterms ® 2010 per 1 januari 2020?

De ICC Incoterms ® 2010 blijven van kracht voor partijen die ze gebruiken. Maar als u de oude versie blijft gebruiken kan er verwarring komen. En dat is nu precies wat ICC wil voorkomen: ICC streeft naar duidelijkheid, uniforme regels en no-noncence zakendoen.

International Chamber of Commerce

ICC The world business organization, opgericht in 1919, is de grootste ondernemersorganisatie ter wereld met leden in meer dan 100 landen en kantoren in meer dan 80 landen. De Nederlandse afdeling, ICC Nederland, is een private vereniging waar internationaal opererende bedrijven lid van zijn.

ICC zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen, eerlijke concurrentie en een internationaal gelijk speelveld. Vaste gesprekspartners zijn intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties en haar satellietorganisaties, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Werelddouaneorganisatie, enzovoorts. Ook is ICC vaste gesprekspartner van de G8 en de G20.

Wereldwijd gebruiken ondernemers dagelijks ICC standaarden om eenvoudiger zaken te kunnen doen, waaronder de ICC Incoterms ® 2020 regels, de ICC modelcontracten, anti-corruptierichtlijnen, regels voor documentair krediet (UCP600). Jaarlijks neemt het ICC Court of Arbitration 800 tot 1000 zaken in behandeling en is daarmee de grootste partij voor internationale commerciële geschillenbeslechting.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

ICC Nederland

Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
E-mail: info@icc.nl
Website: www.icc.nl
Gegeven de omstandigheden zijn we alleen per mail bereikbaar  (Den Haag, 17-03-2020)