ICC Incoterms® 2020

Belangrijkste wijzigingen

De Incoterms® 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik dan de vorige versies, ze bevatten meer gedetailleerde toelichtingen met illustraties, die de verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms® regel weergeven. De inleiding bij de Incoterms® 2020 geeft ook een meer gedetailleerde uitleg over hoe de meeste geschikte Incoterms® regel voor een specifieke transactie te kiezen en de relatie van een Incoterms® regel met andere overeenkomsten. De voornaamste wijzigingen betreffen:

  • De Incoterms® 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms® regel.
  • De Incoterms® 2020 voorziet in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels.
  • De Incoterms® 2020 heeft de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van de goederen te regelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
  • De drie-letter afkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU.
  • De Incoterms® 2020 hebben veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.

ICC Incoterms® regels – standaard leveringsvoorwaarden

De ICC Incoterms ® regels zijn standaard leveringsvoorwaarden die ondernemers opnemen in koopovereenkomsten met betrekking tot goederen. Hiermee worden direct, wereldwijd bekende en erkende, afspraken over (de organisatie van) transport, verzekering en plaats van levering gemaakt. De Incoterms® regels verklaren een reeks van drie-letterige leveringsvoorwaarden die de gebruiken tussen kopers en verkopers in goederen weergeven. Ze beschrijven voornamelijk hoe de taken, kosten en risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen tussen verkopers en kopers zijn verdeeld. Het gebruik van de ICC Incoterms® regels bespaart tijd en behoedt ondernemers voor valkuilen en financiële schade. De eerste ICC Incoterms® regels werden in 1936 door ICC gepubliceerd. Sindsdien worden de regels wereldwijd door ondernemers en ondernemingen van elk formaat gebruikt. De ICC Incoterms® regels worden ongeveer iedere 10 jaar herzien om ze aan te passen aan de laatste ontwikkelingen in de handelspraktijk. De meest recente versie, uit 2020, is van kracht sinds 1 januari 2020.

ICC Incoterms® 2020

De ICC Incoterms® 2020 bieden kopers en verkopers een geactualiseerd algemeen raamwerk dat de wijzigingen in de internationale handel weerspiegelt. De Incoterms ® 2020 werden in het najaar van 2019 gepubliceerd en gingen per 1 januari 2020 van kracht. De ICC Incoterms ® 2020 zijn tot stand gekomen na consultatie van gebruikers waaronder economen, juristen, handelaren, vrachtvervoerders en bank- en verzekeringsexperts uit het netwerk van de meer dan 80 ICC nationale kantoren en de specifieke industrie expertgroepen.

De Incoterms® 2020 Drafting Group, die in 2016 door ICC werd opgericht, bestaat uit experts uit Amerika, Europa, Turkije, China en Australië, en ICC’s Director of Trade and Investment. Ten aanzien van de expertise, bevat de Drafting Group een mix van handelaren, bedrijfsvertegenwoordigers en in het handelsrecht gespecialiseerde juristen. Vanaf 2016 heeft de Drafting Group de meer dan 3,000 via de nationale ICC-kantoren en expertgroepen verzamelde substantiële commentaren geanalyseerd en besproken. Er hebben vier consultatie-rondes met de nationale kantoren en de expertgroepen plaatsgevonden. Dit consultatie proces omvatte ook twee fysieke expert consultatie-rondes, die plaatsvonden in Beijing (2017) en London (2018).

Geschiedenis

Een overzicht van de geschiedenis van de Incoterms ® regels ziet u hieronder:

Incoterms 2020 History