Er zijn elf verschillende ICC Incoterms® regels. Deze regels zorgen ervoor dat er duidelijk afgesproken is wie het transport moet betalen, wie de risico’s draagt wanneer de goederen verloren gaan of als er schade opgelopen wordt tijdens transport, en wie er verantwoordelijk is voor douaneformaliteiten en -belastingen.