Webinar ‘De ICC Incoterms® 2020 regels’ donderdag 3 juni 2021, 14.00- 17.00 uur, online

Dit door ICC Nederland georganiseerde interactieve webinar legt de Incoterms® 2020 regels uit. Elke deelnemer wordt gevraagd een vragenlijst ruim voor de aanvang van het webinar in te vullen om de trainer een beeld te geven wat er speelt binnen uw bedrijf.

Het webinar bespreekt praktijkcases en praktische oplossingen voor een efficiënte bedrijfsvoering en om juridische problemen te vermijden. Tenslotte worden de deelnemers uitgenodigd om na de training een korte quiz te beantwoorden. Bij het behalen van een voldoende ontvangt de deelnemer het gepersonaliseerde ICC Certificaat van Deelname..

Voorlopig Programma ICC Incoterms® 2020 Seminar

13.45 u Online platform gaat open

14.00 u Welkom en introductie

Vogelvlucht Incoterms® 2020

Algemene introductie Incoterms® 2020 regels. De Incoterms® 2020 bieden een algemeen raamwerk voor kopers en verkopers dat de wijzigingen in de handelsgebruiken weerspiegelt. Wat is de plaats van de ICC Incoterms® regels in de keten van internationaal zakendoen?

Waarom welke keuze: de Incoterms® 2020 toegelicht

De Incoterms® 2020 regels geven duidelijkheid en zekerheid aan uw bedrijf. Hoe maakt uw bedrijf optimaal gebruik van de nieuwste versie van de Incoterms® regels? Wat is de juiste toepassing voor specifieke bedrijfsactiviteiten? Hoe kies je de juiste Incoterms® regels? De verschillen tussen de 2010 en 2020 versies ook worden aangehaald.

15.30 u Pauze

De relatie tussen leveren en betalen

Incoterms® 2020 regels zijn niet weg te denken uit het handels- en documentair betalingsverkeer. Wat is de juiste toepassing en wat zijn de voordelen van het dagelijks gebruik van de ICC Incoterms® 2020 regels mbt het betalingsverkeer? Per regel komen de rechten en verplichtingen van zowel koper als de verkoper aan bod.

Praktijk voorbeelden over de Incoterms® 2020 regels

De Incoterms® 2020 regels geven duidelijkheid en zekerheid aan uw bedrijf. In de praktijk blijken er toch vragen te zijn over de wijze waarop de Incoterms® regels samenhangen met het transport, douane, verzekering, betalingsregelingen en ook de interne procedures en afspraken binnen het bedrijf. Aan de hand van praktijk voorbeelden bespreken we de aandachtspunten en valkuilen met betrekking tot de Incoterms® 2020 regels.

De relatie tussen leveren en betalen

Incoterms® 2020 regels zijn niet weg te denken uit het handels- en documentair betalingsverkeer. Wat is de juiste toepassing en wat zijn de voordelen van het dagelijks gebruik van de ICC Incoterms® 2020 regels mbt het betalingsverkeer?

Q & A

Gelegenheid om vragen te stellen

17.00 u Afronding