Seminar ICC Incoterms® 2020 Den Haag, 23 januari 2020

De nieuwe ICC Incoterms® 2020 worden per 1 januari 2020 van kracht. Daarom organiseert ICC Nederland een seminar in Den Haag op 23 januari 2020. Tijdens dit seminar zullen de nieuwe ICC Incoterms® 2020 uitgebreid worden toegelicht en zullen de verschillen tussen de ICC Incoterms® 2020 en de ICC Incoterms® 2010 aan bod komen.

Sprekers:

De heer Piet Roos heeft circa 35 jaar praktijkervaring met de Incoterms® regels in uiteenlopende rollen en is een zeer ervaren en didactisch vaardige trainer (zowel in het Nederlands als in het Engels). Op basis van zijn ervaring schreef de heer Roos  onder andere het boek ‘Incoterminologie’. Hij maakte de afgelopen jaren deel uit van de ICC Nederland Incoterms® 2020 werkgroep en trad op als spreker tijdens de lancering seminars van de nieuwe Incoterms® regels

De heer Piet Roos heeft circa 35 jaar praktijkervaring met de Incoterms® regels in uiteenlopende rollen en is een zeer ervaren en didactisch vaardige trainer (zowel in het Nederlands als in het Engels). Op basis van zijn ervaring schreef de heer Roos  onder andere het boek ‘Incoterminologie’. Hij maakte de afgelopen jaren deel uit van de ICC Nederland Incoterms® 2020 werkgroep en trad op als spreker tijdens de lancering seminars van de nieuwe Incoterms® regels.

Mevrouw mr. Jikke Biermasz is advocaat en partner bij Ploum advocaten en notarissen in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het internationale handels-, douane-, transport- en verzekeringsrecht. Haar advies- en procespraktijk omvatten de civiel-, bestuurs- en strafrechtelijke aspecten van deze rechtsgebieden. Deze unieke combinatie van specialistische kennis stelt mr. Biermasz in staat douane-, transport en handelskwesties te beoordelen vanuit alle relevante rechtsgebieden met als resultaat een efficiënte en effectieve multidisciplinaire aanpak. Tijdens het seminar zal zij specifiek ingaan op het verband tussen de tussen verkoper en koper overeengekomen Incoterms regels en de (douane)formaliteiten die bij in- en uitvoer van toepassing zijn. Leveringscondities zijn immers niet slechts afspraken tussen verkoper en koper, maar spelen ook een rol bij het bepalen van de douanewaarde en bij beantwoording van de vraag wie verantwoordelijk is voor het vervullen van formaliteiten bij in- en uitvoer. Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen met betrekking tot de Incoterms® 2020 als niet alleen gekeken wordt naar de verhouding tussen de betrokken contractspartijen, maar ook rekening wordt gehouden met het perspectief van de douane?

De heer Ed Jongenelen is lid van de internationale ICC Banking Commission en heeft daarin tien jaar opgetreden als afgevaardigde van Nederland. Daarnaast is hij medeauteur van de ICC International Standard Banking Practice. De heer Jongenelen heeft 25 jaar ervaring in trade finance. Na diverse posities in de bancaire wereld werkt hij tegenwoordig als Director Trade Finance voor MUFG Bank (Europe) NV. De heer Jongenelen zal in dit seminar ingaan op vragen zoals : Op welke wijze heeft de sanctieregelgeving invloed op het handels- en documentair betalingsverkeer? Hoe wordt de sanctieregelgeving in het handels- en documentair betalingsverkeer toegepast? De Incoterms 2020 zijn niet weg te denken uit het handels- en documentair betalingsverkeer en de heer Jongenelen zal u hier meer inzicht over geven.