In het licht van de lancering en inwerkingtreding van de ICC Incoterms® 2020, is er speculatie omtrent de publicatiedatum en inhoud ervan. ICC Nederland hecht er aan u te waarschuwen voor deze onjuiste berichten, onofficiële versies en trainingen. Wees bedacht op misleidende aanbiedingen voor ‘vroege trainingen’ door andere partijen dan ICC, ICC Nederland en/of de ICC Academy.

Alle officiële en enige juiste informatie over de precieze datum van de lancering en de inhoud van de ICC Incoterms® 2020 regels en de ICC introductieseminars in Nederland komt in de loop van 2019 beschikbaar via deze website.